Rapoarte si studii

Raportul Primarului privind starea economico-sociala a Comunei Modelu 2017

Raportul Primarului privind starea economico-socială a Comunei Modelu 2017.pdf


Raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 pe anul 2017

Raport de evaluare a implementării Legii 544 în anul 2017 (1).pdf


Raport evaluare Legea nr.52/2003 în anul 2017

Raport de evaluare a implementării Legii nr.52 în anul 2017.pdf


Raport de activitate Comuna Modelu aferent anului 2016 conform legii 544

Raport de activitate al primariei Comunei Modelu 2016 conform legii 544.pdf


Raport evaluare legea 544 in anul 2016

Raport evaluare legea 544 in anul 2016.pdf


Raport evaluare legea 52 in anul 2016

Raport evaluare legea 52 in anul 2016.pdf


Raport de evaluare a implementarii legii nr 52 - 2003 in anul 2015

Raport de evaluare a implementarii legii nr 52 - 2003 in anul 2015.pdf


Raport de evaluare a implementarii legii nr 544 - 2001 in anul 2015

Raport de evaluare a implementarii legii nr 544 - 2001 in anul 2015.pdf