Persoana responsabila cu Lg.544/2001

Persoana responsabilă cu Legea 544/2001

Nume și prenume : Deacu Georgeta


Tel. : 0242/312.553


Fax : 0242/312.381


email : primarieprimariamodelu.ro 


  • 1