Legislatie

Legea 18 fond funciar

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1459


Legea 416 din 2001

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29731


Legea 16/ 1996 privind arhivele nationale

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/57426


Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/55794


Legea 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29453


LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73527


LEGE nr. 98 din 8 aprilie 2009

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/104825


Constitutia României

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47355


Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/28009


Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare .

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20173