Hotarari 2021

HOTĂRÂREA NR.28 PRIVIND UTLIZAREA EXCEDENTULUI BUGETAR REZULTAT LA INCHEIEREA EXERCITIULUI FINANCIAR PE ANUL 2020

HOTĂRÂREA NR.28 PRIVIND UTLIZAREA EXCEDENTULUI BUGETAR REZULTAT LA INCHEIEREA EXERCITIULUI FINANCIAR PE ANUL 2020.pdf


HOTĂRÂREA NR.29 PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2021

HOTĂRÂREA NR.29 PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2021.pdf


HOTĂRÂREA NR.30 PRIVIND APROBAREA DREPTURILOR BANESTI AFERENTE PERSONALULUI DIDACTIC CARE SOLICITĂ CHELT DE DEPLASARE PE LUNA APRILIE 2021

HOTĂRÂREA NR.30 PRIVIND APROBAREA DREPTURILOR BANESTI AFERENTE PERSONALULUI DIDACTIC CARE SOLICITĂ CHELT DE DEPLASARE PE LUNA APRILIE 2021.pdf


HOTĂRÂREA NR.31 PRIVIND APROBAREA PAAP PE ANUL 2021

HOTĂRÂREA NR.31 PRIVIND APROBAREA PAAP PE ANUL 2021.pdf


HOTĂRÂREA NR.32 PRIVIND DAREA IN ADMINISTRARE A SISTEMULUI DE CANALIZARE CĂTRE SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

HOTĂRÂREA NR.32 PRIVIND DAREA IN ADMINISTRARE A SISTEMULUI DE CANALIZARE CĂTRE SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE.pdf


HOTĂRÂREA NR.33 PRIVIND STABILIREA TAXEI SPECIALE PENTRU EFECTUAREA BRANSAMENTULUI LA SISTEMUL PUBLIC DE CANALIZARE

HOTĂRÂREA NR.33 PRIVIND STABILIREA TAXEI SPECIALE PENTRU EFECTUAREA BRANSAMENTULUI LA SISTEMUL PUBLIC DE CANALIZARE.pdf


HOTĂRÂREA NR.34 PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE FOLOSINTA ASUPRA TERENULUI ATRIBUIT GRATUIT CF LG 15 DIN 2003

HOTĂRÂREA NR.34 PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE FOLOSINTA ASUPRA TERENULUI ATRIBUIT GRATUIT CF LG 15 DIN 2003.pdf


HOTĂRÂREA NR.35 PRIVIND APROBAREA UNOR CERERI DE ATRIBUIRE GRATUITA A TERENURILOR CF LG 15 DIN 2003

HOTĂRÂREA NR.35 PRIVIND APROBAREA UNOR CERERI DE ATRIBUIRE GRATUITA A TERENURILOR CF LG 15 DIN 2003.pdf


HOTĂRÂREA NR.36 PRIVIND ÎNSUSIREA RAPORTULUI DE EVALUARE SI APROBAREA VANZARII TERENULUI DIN STR.PREL.CANALULUI,NR.17

HOTĂRÂREA NR.36 PRIVIND ÎNSUSIREA RAPORTULUI DE EVALUARE SI APROBAREA VANZARII TERENULUI DIN STR.PREL.CANALULUI,NR.17.pdf


HOTĂRÂREA NR.18 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

HOTĂRÂREA NR.18 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA.pdf