Hotarari 2020

HOTĂRÂREA NR.61 PRIVIND APROBAREA DEZMEMBRARII IMOBILULUI TEREN INTRAVILAN T29,P1

HOTARAREA NR.61.pdf


HOTĂRÂREA NR.22 PRIVIND INSUSIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ,INCHIRIERE PRIN LICITATIE TEREN INTRAVILAN 700 MP,T92,P1 LOT 4

HOTARAREA NR.22.pdf


HOTĂRÂREA NR.23 PRIVIND INSUSIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ,INCHIRIERE PRIN LICITATIE TEREN INTRAVILAN 2190 MP,T92,P1 LOT 5

HOTARAREA NR.23.pdf


HOTĂRÂREA NR.47 PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI LOCAL PE TRIM II 2020

HOTARAREA NR.47.pdf


HOTĂRÂREA NR.48 PRIVIND APROBAREA DREPTURILOR BANESTI AFERENTE PERSONALULUI DIDACTIC PE LUNA IUNIE 2020

24739_HOTARAREA NR.48 .pdf


HOTĂRÂREA NR.49 PRIVIND APROBAREA RETIFICARII BUGETULUI LOCAL AL COM MODELU PE ANUL 2020

HOTARAREA NR.49.pdf


HOTĂRÂREA NR.50 PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.14 REFERITOARE LA STABILIREA NORMATIVELOR PROPRII DE CHELTUIELI ALE UAT MODELU

24741_HOTARAREA NR.50.pdf


HOTĂRÂREA NR.51 PRIVIND APROBAREA PUG SI A REGULAMENTULUI LOCAL AL COM MODELU

HOTARAREA NR.51.pdf


HOTĂRÂREA NR.52 PRIVIND APROBAREA DEZMEMBRARII IMOBILULUI SITUAT IN TARLA 29 PARCELA 2

HOTARAREA NR.52.pdf


HOTĂRÂREA NR.40 PRIVIND STABILIREA PRETULUI PENTRU APA PRODUSĂ SI DISTRIBUITĂ IN COM.MODELU.pdf

HOTARAREA NR.40.pdf