Hotarari 2020

HOTĂRÂREA NR.74 PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI LOCAL PE TRIM III 2020

HOTARAREA NR.74.pdf


HOT

HOTARAREA NR.75.pdf


HOTĂRÂREA NR.76 PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI MODELU

HOTARAREA NR.76.pdf


HOT

HOTARAREA NR.77.pdf


HOTĂRÂREA NR.71 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL

HOTARAREA NR.71.pdf


HOTĂRÂREA NR.72 PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI COMUNEI MODELU

HOTARAREA NR.72.pdf


HOTĂRÂREA NR.73 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE PE DOMENII DE ACTIVITATE

HOTARAREA NR.73.pdf


HOTĂRÂREA NR.64 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI BURSELOR ȘCOLARE IN ANUL 2020-2021

HOTARAREA NR.64.pdf


HOTĂRÂREA NR.65 PRIVIND APROBAREA DREPTURILOR BANESTI CADRE DIDACTICE LUNA AUGUST 2020

HOTARAREA NR.65.pdf


HOTĂRÂREA NR.66 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL IN CONSILIILE DE ADMINISTRATIE(CEAC)

HOTARAREA NR.66.pdf