Legislatie

LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73527


LEGE nr. 98 din 8 aprilie 2009

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/104825


Constitutia României

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47355


Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/28009


Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare .

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20173


OUG 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare .

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51410


Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413


OG nr. 27/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2002, privind reglementarea activităţii de soluționare a petiţiilor

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/33817


Principii ce rezultă din jurisprudența CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public

Principii ce rezultă din jurisprudența CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public.pdf