Legislatie

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/49915


OUG 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare .

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51410


Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413


OG nr. 27/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2002, privind reglementarea activităţii de soluționare a petiţiilor

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/33817


Principii ce rezultă din jurisprudența CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public

Principii ce rezultă din jurisprudența CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public.pdf