Hotarari 2020

Hotărârea nr.13 privind delegarea competentei care ADI Ecomanagement Salubris.pdf

22138_Hotararea nr.13.pdf


Hotărârea nr.14 privind aprobarea modificarii anexelor HCL 87 referitor la aprobarea organigramei si statului de functii.

22140_Hotararea nr.14.pdf


Hotărârea nr.3 privind aprobarea drepturilor banesti pentru pers didactic luna decembrie 2019

21844_Hotararea nr.3 .pdf


Hotărârea nr.4 privind aprobarea planului de actiuni pentru pers beneficiare de Legea 416 in anul 2020

21846_Hotararea nr.4 0.pdf


Hotărârea nr.5 privind modificarea Regulamentului de organizare și functionare a CLM

21848_Hotararea nr.5.pdf


Hotărârea nr.6 privind aprobarea retelei scolare de pe raza com.Modelu pe anul 2020-2021

21850_Hotararea nr.6.pdf


Hotărârea nr.7 privind desemnarea consilierilor locali pentru evaluarea secretarului general al com.Modelu pentru anul 2019

21852_Hotararea nr.7.pdf


Hotărârea nr.8 privind raportul de evaluare pentru vanzarea trenului pe str.Merilor,nr.1

21854_Hotararea nr.8.pdf


Hotărârea nr.9 privind raportul de evaluare pentru vanzarea trenului pe str.Prel Calarasi,nr.2

21856_Hotararea nr.9.pdf


Hotărârea nr.10 privind aprobarea actului aditional nr.1 din 2020 la contractul de delegare a gestiuniiprin atribuire directă al serviciului de transport public local de persoane in com.Modelu

21858_Hotararea nr.10.pdf


Hotărârea nr.2 privind aprobarea executiei bugetului local al com.Modelu pe trim IV anul 2019

2270_Hotararea Nr. 2 - 2017 1.pdf