Hotarari 2019

Hotărârea nr.49 din 29.05.2019 privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local pe anul 2018

Hot259rrea nr.49 ..pdf


Hotărârea nr.50 din 29.05.2019 privind aprobarea unor cereri pentru loc de casa conform Lg15 din 2003

Hot259rrea nr.50.pdf


Hotărârea nr.51 din 29.05.2019 privind aprobarea drepturilor banesti cadre didactice luna aprilie 2019

Hotararea nr.51.pdf


Hotărârea nr.52 din 29.05.2019 privind utilizarea excedentului bugetar al com.Modelu la încheierea exercitiului financiar pe anul 2018.

Hotaraea nr.52.pdf


Hotărârea nr.53 din 29.05.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al com.Modelu

Hot259rrea nr.53 ..pdf


Hotărârea nr.38 din 19.04.2019 privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atrib cf Lg15 din 2003

Hotararea nr.38.pdf


Hotărârea nr.39 din 19.04.2019 privind atribuirea in folosinta gratuită a terenului cf Lg 15 din 2003

Hotararea nr.39.pdf


Hotărârea nr.40 din 19.04.2019 privind aprobarea drepturilor bănesti cadre didactice luna martie 2019

Hotararea nr.40.pdf


Hotărârea nr.41 din 19.04.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020

Hotararea nr.41.pdf


Hotărârea nr.42 din 19.04.2019 privind aprobarea bugetului local al comunei Modelu pe anul 2019

Hotararea nr.42.pdf