Proiecte administrative

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACHIZITII PE ANUL 2021

28090_PROIECT DE HOTARARE.pdf


PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DAREA ÎN ADMINISTRARE A SISTEMULUI DE CANALIZARE CĂTRE SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ SI CANALIZARE MODELU

28091_PROIECT DE HOTARARE .pdf


PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA TAXEI SPECIALE PT EFECTUAREA DE BRANSAMENTE SI RACORDURI LA SISTEMUL PUBLIC DE CANALIZARE

28092_PROIECT DE HOTARARE .pdf


PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE FOLOSINTA ASUPRA TERENULUI ATRIBUIT GRATUIT CF LEGII 15 DIN 2003

28093_PROIECT DE HOTARARE .pdf


PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA UNOR CERERI DE ATRIBUIRE A TERENURILOR ATRIBUITE GRATUIT CF LEGII 15 DIN 2003

28894_PROIECT DE HOT 2.pdf


PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUSIREA RAPORTULUI DE EVALUARE SI APROBAREA VANZARII TEREULUI SITUAT PE STR.PREL CANALULUI NR 17

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUSIREA RAPORTULUI DE EVALUARE SI APROBAREA VANZARII TEREULUI SITUAT PE STR.PREL CANALULUI NR 17.pdf


PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

28896_PROIECT DE HOT.pdf


PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PENTRU ANUL 2021

27616_PROIECT DE HOTARARE .pdf


PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONTULUI ANUAL DE EXECUTIE AL COM.MODELU PENTRU ANUL 2020

27617_PROIECT DE HOTARARE .pdf


PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRM I AL ANULUI 2021

27618_PROIECT DE HOTARARE .pdf