Urbanism

Certificate de urbanism 12.06.2018-13.09.2018

Certificate de urbanism 12.06.2018-13.09.2018.pdf


Certificate de urbanism 13.09.2018-21.12.2018

Certificate de urbanism 13.09.2018-21.12.2018.pdf


Anunt acord mediu Modernizare drumuri de interes local Modelu

Anunt acord mediu Modernizare drumuri de interes local Modelu.pdf


RAPORTUL CONSULTĂRII PUBLICULUI ÎN ETAPA PREGĂTITOARE PLANULUI URBANISTIC GENERAL COMUNA MODELU, judeţul Calarasi

Raportul consultarii pulicului PUG Modelu.pdf


Raport final de informare și consultare a publicului cu privire la P.U.Z-ul - SC DESTINEL COM SRL

Raport final de informare și consultarea publicului privind PUZ-ul -SC DESTINEL COM SRL.pdf


Autorizatii Constructie 2017

AUTORIZAȚII CONSTRUCȚIE 2017.pdf


Certificate Urbanism 2017

CERTIFICATE URBANISM 2017.pdf


Raport consultare publicul etapa elaborare PUZ- SC Avicola Radu Negru SRL

Raport etapa elaborare propuneri PUZ -Avicola Radu Negru SRL.pdf


Poze Etapa elaborare PUZ - Avicola Radu Negru

Poze etapa elaborare PUZ -Avicola Radu Negru.pdf


Procev Verbal afisare anunt public- Sc Avicola Radu Negru

PROCES VERBAL AFISARE ANUNT PUBLIC - PUZ SC AVICOLA RADU NEGRU SRL.pdf